Upravit stránku

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Jan Václav Antonín Stamic: Sinfonia pastorale D dur op. 4 č. 2
Jakub Jan Ryba: Milí synáčkové
Václav Pichl: Sinfonia pastoralis in D
Jakub Jan Ryba: Chvalozpěv při vánoční slavnosti narození
Krista Pána "Hej, hej, bratři"

Komorní filharmonie Pardubice
Anna Hlavenková – soprán
Sylva Čmugrová – alt
Jan Ondrejka – tenor
Roman Janál – bas
Pavel Černý – varhany, cembalo
Český chlapecký sbor Boni pueri, sbormistr Pavel Horák

Komorní filharmonie Pardubice
Dirigent Marek Štryncl
ArcoDiva 2011

JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ