Upravit stránku

Jak šel čas s Komorní filharmonií Pardubice

1. sezona / 1969-1970

27. 5. 1969 - založení Východočeského komorního orchestru na zasedání Rady Východočeského krajského národního výboru (27. 5.) Ÿ první sídlo orchestru – Husův sbor Církve československé husitské Ÿ 24. 10. – první koncert pro oficiální hosty v Komorním divadle Husova sboru Ÿ 27. a 28. 10. – první veřejné koncerty v divadlech v Hradci Králové a Pardubicích Ÿ první abonentní koncerty v KD Dukla, první dirigenti – Jaroslav Vodňanský a Pavel Kunz Ÿ první ředitel Milan Stříteský

2. sezona / 1970-1971

nový název – Východočeský státní komorní orchestr (VčSKO) Ÿ příchod nového ředitele Josefa Shejbala a prvního šéfdirigenta Libora Peška

3. sezona / 1971-1972

nástup dramaturga orchestru Jiřího Pilky Ÿ první koncert se stálým hostujícím dirigentem Josefem Vlachem Ÿ koncerty přesunuty do KD Hronovická (tehdy ZK Tesla) Ÿ první zahraniční zájezdy do Polska Ÿ první vystoupení na Pražském jaru

4. sezona / 1972-1973

první účinkování s významnými dirigenty (Marris Jansons, Urs Schneider, Václav Smetáček) Ÿ další koncert na Pražském jaru Ÿ zahraniční turné do Francie a Západního Berlína (Bach-Tage)

5. sezona / 1973-1974

první gramofonová LP deska (firma Panton – Mozart: Symfonie č. 35, Šostakovič: Sinfonietta) Ÿ ustavení umělecké rady orchestru

6. sezona / 1974-1975

oslavy 5. výročí založení VčSKO Ÿ ustálení jedné abonentní řady s počtem 10 programů (spojením dvou abonentních řad s různými programy) Ÿ koncertní zájezd do Holandska – první světově významné pódium Concertgebouw Amsterdam

7. sezona / 1975-1976

první statutární sólisté – Jindra Kramperová a Ivan Štraus Ÿ koncert na Pražském jaru k 220. výročí narození W. A. Mozarta Ÿ první vystoupení na festivalu Janáčkův máj v Ostravě

8. sezona / 1976-1977

diskuze kolem nového sídla VčSKO (úvahy o adaptaci Husova sboru na koncertní sál) Ÿ turné do Itálie (v jeho rámci koncert na pódiu Piccola Scala) Ÿ odchod Jiřího Pilky Ÿ nový dramaturg – Václav Dvořák

9. sezona / 1977-1978

odchod Libora Peška a Josefa Shejbala Ÿ nový šéfdirigent – Libor Hlaváček Ÿ nový ředitel Václav Drábek Ÿ nový dramaturg – Bohuslav Vítek Ÿ turné do Švýcarska, NSR, Itálie a poprvé do Španělska

10. sezona / 1978-1979

účinkování na prvním ročníku Pardubického hudebního jara Ÿ první koncert na Kociánově houslové soutěži Ústí nad Orlicí

11. sezona / 1979-1980

účast na jedenácti představeních Mozartovy opery II re pastore na scéně Piccola Scala v Miláně Ÿ koncerty v hlavních programových řadách Pražského jara a Bratislavských hudebních slavností Ÿ první turné do Jugoslávie

12. sezona / 1980-1981

klavírní recitál Svjatoslava Richtera Ÿ mimořádné vystoupení Lazara Bermana v Griegově klavírním koncertu Ÿ turné do Rakouska (světová premiéra oratoria Gerharda Schedela Velký inkvizitor)

13. sezona / 1981-1982

vystoupení na festivalu Mladá Smetanova Litomyšl Ÿ koncert na Hudebním festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami Ÿ vážné onemocnění šéfdirigenta Libora Hlaváčka na turné do Švýcarska, Rakouska a NSR

14. sezona / 1982-1983

druhý dirigent orchestru – Petr Altrichter Ÿ vznik dalšího koncertního cyklu – pondělky Ÿ první vánoční koncerty v Praze Ÿ koncert s prvními absolventy Konzervatoře Pardubice Ÿ tři vystoupení v České televizi

15. sezona / 1983-1984

zvláštní koncepce tematických abonentních koncertů k Roku české hudby 1984 Ÿ slavnostní koncert při otevření nové budovy OV KSČ (dnešní Dům hudby) v Pardubicích

16. sezona / 1984-1985

odchod ředitele Václava Drábka Ÿ nový ředitel – Bohuslav Vítek Ÿ nový dramaturg Luděk Šorm Ÿ koncerty v rámci Mezinárodního festivalu Brno (v Kroměříží) a v rámci Dnů Bohuslava Martinů (v Poličce)

17. sezona / 1985-1986

odchod Libora Hlaváčka z funkce šéfdirigenta Ÿ první koncerty orchestru v Mnichově

18. sezona / 1986-1987

šéfdirigent orchestru – Petr Altrichter Ÿ druhý dirigent orchestru – Bohumil Kulínský Ÿ první zájezd do SSSR Ÿ první koncert v mnichovském Gasteigu v rámci turné do NSR

SSSR / Moskva / 1987

19. sezona / 1987-1988

schválení nového názvu orchestru – Komorní filharmonie Pardubice (2. 5. 1988) Ÿ první koncert ve vídeňském Musikvereinu

20. sezona / 1988-1989

velmi intenzivní zájezdová činnost – Itálie, NSR, Španělsko

21. sezona / 1989-1990

odchod Petra Altrichtera z funkce šéfdirigenta Ÿ nový šéfdirigent Bohumil Kulínský Ÿ boj o budovu OV KSČ (budoucí Dům hudby) po listopadu 1989 Ÿ zemřel Libor Hlaváček Ÿ Dům hudby – od června 1990 nové sídlo orchestru Ÿ nový zřizovatel orchestru – město Pardubice

Dům hudby

22. sezona / 1990-1991

odchod ředitele Bohuslava Vítka Ÿ nový ředitel – Václav Zikán Ÿ šéfdirigent – Petr Škvor, dramaturg – Svatopluk Kozdera

23. sezona / 1991-1992

první turné do Japonska

24. sezona / 1992-1993

stálý hostující dirigent Douglas Bostock

25. sezona / 1993-1994

tragicky zahynul dirigent Petr Škvor Ÿ nový šéfdirigent – Róbert Stankovský Ÿ odchod ředitele Václava Zikána Ÿ nový ředitel – Oldřich Bubák

26. sezona / 1994-1995

intenzivní zájezdová činnost – SRN, Švýcarsko, Itálie

27. sezona / 1995-1996

křest prvního profilového CD

28. sezona / 1996-1997

odchod ředitele Oldřicha Bubáka Ÿ řízením KFP pověřen Miroslav Hršel Ÿ odchod šéfdirigenta Róberta Stankovského

29. sezona / 1997-1998

jmenování šéfdirigenta Leoše Svárovského

30. sezona / 1998-1999

četné zájezdy – Španělsko, SRN, Švýcarsko Ÿ intenzivní nahrávací činnost

31. sezona / 1999-2000

nový ředitel – Ludvík Kašpárek Ÿ první turné do USA

USA / Miami / 2000

32. sezona / 2000-2001

koncert v Českém Krumlově Ÿ koncert v Praze v rámci festivalu Hudba 20. století Ÿ zájezdy do SRN, Švýcarska a Holandska Ÿ vznik dalšího tzv. malého koncertního cyklu v Pardubicích – úterky (pět koncertů) Ÿ v Hradci Králové místo dosavadních deseti abonentních koncertů pouze pět koncertů

33. sezona / 2001-2002

zájezdy do SRN a Holandska Ÿ turné po Španělsku

34. sezona / 2002-2003

zapojení KFP do celosvětového projektu Rolling Requiem k prvnímu výročí teroristických útoků v USA – uvedení Mozartova requiem / 11. září / ČEZ arena Pardubice Ÿ první slavnostní koncert ke dni boje za svobodu a demokracii ve spolupráci s Univerzitou Pardubice Ÿ společný projekt s Východočeským divadlem Pardubice – melodram J. A. Bendy Medea Ÿ koncerty s Liborem Peškem a orchestrem konzervatoře k 25. výročí Konzervatoře Pardubice

35. sezona / 2003-2004

intenzivní zájezdová činnost – SRN, Rakousko, Francie, Švýcarsko Ÿ účast na festivalu Concentus Moraviae Ÿ rekonstrukce Sukovy síně Domu hudby spojená s instalací varhan Ÿ zkrácení koncertního cyklu v Hradci Králové na čtyři koncerty Ÿ rozšíření úterního cyklu v Pardubicích na šest koncertů

36. sezona / 2004-2005

slavnostní znovuotevření Sukovy síně s novými varhanami Ÿ společný projekt s Východočeským divadlem Pardubice – Ronald Harwood: Na miskách vah Ÿ zájezdy do SRN, Švýcarska, Španělska Ÿ koncert na Pražském jaru

37. sezona / 2005-2006

odhalení busta Jaroslava Suka ve foyer Sukovy síně Domu hudby za účasti prezidenta Václava Klause Ÿ KFP pořadatelem Mozartových dnů v Pardubicích – k 250. výročí autorova narození, v rámci této akce provedení opery Figarova svatba ve spolupráci s pražskou HAMU / Východočeské divadlo Pardubice

38. sezona / 2006-2007

zrušení koncertní řady v Hradci Králové Ÿ zájezdy do Španělska a SRN Ÿ účast na festivalech Pražské jaro, Janáčkův máj, Kocianovo Ústí, Tomáškova a Novákova hudební Skuteč Ÿ další společný projekt s Východočeským divadlem Pardubice – muzikál My Fair Lady

My Fair Lady / 2006

39. koncertní sezona / 2007-2008

odchod ředitele Ludvíka Kašpárka Ÿ nový ředitel – Vojtěch Stříteský Ÿ lektor dramaturgie – Bohuslav Vítek Ÿ koncert v rámci festivalu Pražské premiéry Ÿ společné koncerty s orchestrem studentů konzervatoře k 30. výročí Konzervatoře Pardubice Ÿ začátek každoročních vystoupení na festivalu Smetanova Litomyšl

40. koncertní sezona / 2008-2009

zájezdy do Španělska a Rakouska (mj. Linz – Brucknerhaus) Ÿ provedení Verdiho Requiem ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové a Berkshire Festival Chorus – Terezín, Smetanova Litomyšl, Vídeň (Stephansdom) a Praha (Obecní dům) Ÿ odchod šéfdirigenta Leoše Svárovského

41. koncertní sezona / 2009-2010

koncert na Pernštýnském náměstí v Pardubicích k 40. výročí vzniku KFP za účasti Libora Peška Ÿ nástup nového šéfdirigenta Marko Ivanoviće Ÿ první koncert z cyklu pro děti a rodiče O čem nám vypráví hudba Ÿ společný projekt s Východočeským divadlem Pardubice – Peter Schaffer: Amadeus Ÿ festival Pardubické hudební jaro v pořadatelství KFP

42. sezona / 2010-2011

pro výkon veřejné funkce uvolněn z funkce ředitele KFP Vojtěch Stříteský Ÿ řízením orchestru pověřena dosavadní provozně-ekonomická náměstkyně Jarmila Zbořilová Ÿ vánoční koncert se spojenými dětskými sbory Pardubického kraje Ÿ reorganizace managementu – nástup manažera Tomáše Kráčmara Ÿ dramaturg orchestru – Bohuslav Vítek

43. sezona / 2011-2012

Americké requiem – benefiční projekt k 10. výročí teroristických útoků na USA / 11. září / ČEZ arena Pardubice Ÿ společné koncerty se skupinou The Plastic People of the Universe – Pardubice, Praha Ÿ KFP poslední rok pořadatelem festivalu pardubické hudební jaro Ÿ koncert na Pražském jaru

44. sezona / 2012-2013

vytvoření mimořádného cyklu mimořádných koncertů s názvem Máme hosty – první koncert s Evou Urbanovou Ÿ koncert na festivalu Janáčkův máj Ÿ koncert z cyklu O čem nám vypráví hudba k Mezinárodnímu dni dětí s účastí 100 dětí na pódiu

45. sezona / 2013-2014

první nahrávání CD pro vydavatelství Naxos Ÿ slavnostní koncert k 80. narozeninám Libora Peška, ke 45. koncertní sezoně KFP a 35. výročí Konzervatoře Pardubice Ÿ koncert na Pražském jaru Ÿ koncerty v Bratislavě v rámci abonmá Slovenské filharmonie Ÿ jmenování ředitelky KFP Jarmily Zbořilové Ÿ odchod šéfdirigenta Marko Ivanoviće a manažera Tomáše Kráčmara

46. sezona / 2014-2015

nový šéfdirigent – Peter Feranec Ÿ hlavní hostující dirigent – Marko Ivanović Ÿ nový manažer – Marek Pospíšil Ÿ Hrajeme spolu za Pardubice – první ročník společného benefičního projektu s Basketbalovým klubem JIP Pardubice / Tipsport arena Pardubice Ÿ turné do Japonska, Švýcarska (Curych – Tonhalle), Estonska a SRN

47. sezona / 2015-2016

turné do Číny společně s Českým chlapeckým sborem Boni pueri a sopranistkou Christinou Johnston Ÿ benefiční koncert s Dagmar Peckovou pro Oblastní charitu Pardubice Ÿ křest společného CD s Českým chlapeckým sborem Boni pueri v sídle Evropského parlamentu v Bruselu Ÿ KFP součástí Koncertu pro sto smyčců v rámci festivalu Smetanova Litomyšl

48. sezona / 2016-2017

koncert na Pernštýnském náměstí na závěr Olympijského parku Pardubice Ÿ multimediální produkce Hlasy světla 4D v Tipsport areně Pardubice – největší a nejnáročnější projekt v dosavadní historii orchestru Ÿ koncerty s José Carrerasem (Bratislava, Pardubice) Ÿ koncerty s Thomasem Hampsonem (Jihlava, Příbram) Ÿ turné do Japonska

Japonsko / 2017

49. sezona / 2017-2018

vystoupení na Dnech Bohuslava Martinů s premiérou skladby Miroslava Raichla Sinfonietta giocosa Ÿ Hrajeme spolu za Pardubice IV – další díl společného projektu s Basketbalovým klubem JIP Pardubice / Tipsport arena Pardubice / účast 5 879 diváků – rekord návštěvnosti v rámci Kooperativa NBL Ÿ zájezd do Itálie (Miláno – Sala di Verdi)

50. sezona / 2018-2019

zahajovací open-air koncert na Pernštýnském náměstí spolu s Dashou a Pajky Pajk pod vedením Martina Kumžáka / zahajovací abonentní koncerty měly 2 dirigenty - Libora Peška a nového šéfdirigenta orchestru Stanislava Vavřínka / sezona obohacena o několik cyklů / Společně s přáteli / Komorní hudba / Již tradičně / Máme hosty - poprvé se na českých pódiích objevuje spojení beatboxu a symfonického orchestru - Classic meets beatbox / poprvé na českých pódiích došlo ke spojení hudby a výtvarného umění (umělecká malířka Tiina Osara) - Malování hudbou

Zahajovací koncert 50. sezony s Dashou a Pajky Pajk - Začínáme slavit - 4. 9. 2019

51. sezona / 2019-2020

...

Jsme tu pro Vás. Pojďte s námi psát další historii Vašeho našeho orchestru!

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti