Upravit stránku

Hráč do skupiny prvních houslí

(zástup za rodičovskou dovolenou)

 

Konkurz se uskuteční ve čtvrtek 26. 11. 2020 v 10.00 hodin                

v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích.

 

Konkurzní repertoár:

 

I. kolo:

J. S. Bach – dvě kontrastní části ze Sonát a Partit pro sólové housle

1. a 2. věta libovolného houslového koncertu W. A. Mozarta s kadencemi

A. Dvořák – Česká suita / Polka

 

II.kolo:

L. van Beethoven:                       Symfonie č. 1 C dur op. 21 / 1. a 3. věta

A. Dvořák:                                     Valčík č. 4 D dur op. 54

F. Mendelssohn-Bartholdy:       Symfonie č. 4 A dur op. 90 Italská / 1. věta

S. Prokofjev:                                 Symfonie č. 1 D dur Klasická / 4. věta

 

 

Notový materiál orchestrálních partů s vyznačením požadovaných pasáží na vyžádání zašleme.

 

Přihlášky se stručným životopisem, přehledem studií a dosavadní praxe zasílejte nejpozději

do 19. 11. 2020 na adresu: Komorní filharmonie Pardubice, Sukova třída 1260, 530 21 Pardubice

nebo na e-mail: jirkova@kfpar.cz.

Telefon: 466 535 471, 733 725 831.

 

Nástup dle dohody.

       

 

 

Stanislav Vavřínek                                                                                                    Pavel Svoboda

šéfdirigent                                                                                                                ředitel