Upravit stránku

Studenti za svobodu a demokracii

30 let od Listopadu 89
Tradiční koncert konaný ve spolupráci Univerzity Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.

Vladimír Popelka
Pamatuj - písně naděje i beznaděje
Směs písní Karla Kryla, Jindřicha Brabce, Jaroslava Hutky a Jaromíra Vomáčky

Carl Stamitz
Koncert pro violu a orchestr D dur

Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie č. 41 C dur Jupiter

Kristina Fialová - viola
Komorní filharmonie Pardubice
Dirigent Stanislav Vavřínek

Pátek 15. 11. 2019 v 19.00 hodin
Aula Arnošta z Pardubice, Univerzita Pardubice, Polabiny

Kristina Fialová
Stanislav Vavřínek

Zpěváčci s Rybou

Čas Vánoc
Vánoční písničky, koledy a pastorely

Jakub Jan Ryba 
Česká mše vánoční Hej, mistře!

Markéta Böhmová - soprán
Jarmila Balážová - alt
Jakub Koś - tenor
Václav Jeřábek - bas
Dětský pěvecký sbor Zpěváčci (sbormistryně Monika Kadlecová)
Pražský komorní sbor
Žesťové kvinteto KFP (umělecký vedoucí Michal Chmelař)
Komorní filharmonie Pardubice
Dirigent Zdeněk Klauda

Středa 18. 12. 2019 v 19.00 hodin
Aula Arnošta z Pardubice, Univerzita Pardubice, Polabiny

Dětský pěvecký sbor Zpěváčci

Hrajeme spolu za Pardubice

Šesté pokračování ojedinělého projektu BK JIP Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice - sport a kultura v jednom!

Termín v jednání
ČSOB Pojišťovna aréna Pardubice
Prodej vstupenek zajišťuje BK JIP Pardubice